Pieczęcie

Rekomendacje » Pieczęcie

W sytuacji różnych, ale podobnych odcisków pieczęci autorskiej Nikifora, powstaje istotny problem oceny autentyczności odcisku pieczęci, jak i drugostronnej pracy. Rozwiązanie problem wymaga przeprowadzenia, chociażby pobieżnej analizy, mimo sporego ryzyka błędnej interpretacji z powodu jakości i niewielkiej ilości materiału poznawczego.

Z literatury wiemy, że Nikifor projektował swoje pieczęci.  Wiemy również, że Nikifor nie posiadał dwóch identycznych czy bardzo zbliżonych wyglądem do siebie pieczęci. Posiadał pieczęcie podobne wyglądem, ale różniące się jednak wielkością, treścią napisów czy techniką wykonania. Doskonałym przykładem jest wspomniana pieczęć „Nikifor-biskupem”, która występuje w trzech wielkościach i dwóch wersjach tekstowych. Prawdopodobnie wykonane są na różnych materiałach i różnymi technikami a zostały pokazane w galerii "Pieczęcie oryginalne" (zob.fot.fot. 5, 6 i 7).

W badanej sytuacji czterech podobnych do siebie odcisków „młody Nikifor” można przyjąć, że mamy trzy, a być może cztery podobne pieczęcie, których odciskami dysponujemy. Zawierają one tę samą treść w otoku portretu „młodego Nikifora”, czyli „NETYFOR PAMIĄTKA Z KRYNICY”. Przy czym napis „NETYFOR” znajduje się u góry pieczęci i jest oddzielony dwoma „diamentami” od treści „PAMIĄTKA Z KRYNICY” u dołu pieczęci. Pieczęcie zostały przypuszczalnie wykonane tą samą techniką wycięcia nożem snycerskim w materiale pieczęci. Badając dokładnie, jakość odcisków, dochodzę do wniosku, że poszczególne egzemplarze zostały wykonane, co prawda tą samą techniką, ale na różnych materiałach. Sądzę, że pieczęci mogły być wykonane (wycięte) w linoleum lub w gumie stemplowej.

W galerii "Pieczęć Młody Nikifor" - analiza cd." znajdują się fotografie odcisków wszystkich czterech powiązanych tematycznie pieczęci „młody Nikifor” oraz ich negatywów fotograficznych w następującym porządku;

1/ pieczęć, którą uznaję za oryginalną, którą dalej oznaczam - I

2/ pieczęć z katalogu aukcyjnego w kolorze czarnym, którą dalej oznaczam - II

3/ pieczęć z rewersu artykułu w kolorze czerwonym, którą dalej oznaczam – III

4/ pieczęć z rewersu artykułu w kolorze czarno-niebieskim, którą dalej oznaczam – IV.

Zamieszczone negatywy odcisków pieczęci ułatwiają porównanie odcisków przez ich kontrastowość oraz podkreślenie śladów tuszu.