Falsyfikaty

Na poniżej prezentowanej stronie "Falsyfikaty" znajdują się różne przykłady fałszywych prac Nikifora. Prac zarówno w stylu artysty jak i prac będących kopiami prac autentycznych, często dobrze znanych. W większości przypadków są to bardzo prymitywne podróbki, które powinny zostać odrzucone na pierwszy rzut oka przez doświadczonego kolekcjonera. W przypadku ciekawszych podróbek lub fałszerstw, prace są prezentowane obok siebie parami - reprodukcja podróbki oraz reprodukcja pracy autentycznej. Tam gdzie jest to możliwe oryginał pracy posiada dodatkowy opis z tytułem pracy oraz informacją w czyim się znajduje posiadaniu.

Uwagę należy zwrócić na istotny fakt, że większość oferowanych podróbek i fałszerstw prac Nikifora odnosi się do reprodukcji oryginalnych prac, które znajdują się w kilku pozycjach książkowych lub albumowych. Podstawowa rekomendacja dla każdego niedoświadczonego kolekcjonera "nikiforów" brzmi: "Widzisz w ofercie zakupu coś podobnego do reprodukcji, która znajduje się w książce, albumie, kalendarzu, artykule, folderze, katalogu wystawy lub na pocztówce - ZASTANÓW SIĘ TRZY RAZY NIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA ZAKUP!!! "

 

Reprodukcje prac oryginalnych pochodzą z trzech publikacji;

"NIKIFOR", autor A.Banach, Wydawnictwo "ARKADY" 1984r. reprodukcje prac - Z.Kamykowski

"NIKIFOR", autor A.Szczucka, wydawnictwo "BOSZ Art" 2000 r.  reprodukcje prac - J.Rosikoń

"Świat Nikifora", autor A.Jackowski, wydawnictwo "Słowo/Obraz Terytoria" 2005r. 

 

Prezentowany zbiór falsyfikatów jest zbiorem "bez końca", gdyż kolejne wersje, często tej samej autentycznej pracy, pojawiają się na rynku aukcyjnym, a czasem w salonach antykwarycznych. W następnych galeriach typu "flash", znajdują się przykładowe podróbki prac, które są niezwykle popularne i dostępne niemal zawsze na jakimś portalu aukcyjnym. Całkowicie zostały pominięte reprodukcje prac, które próbuje się przypisać Nikiforowi, a które przy najlepszych chęciach oceniającego nie nadają się, aby je tu zamieszczać - szkoda miejsca.

 

Pozostałe, dalej prezentowane podstrony dotyczą innych istotnych atrybutów prac Nikifora, które w znacznej mierze są fałszowane na równi z samymi pracami i mają służyć tylko uwiarygodnieniu falsyfikatów. Galerie będą uzupełniane ciekawszymi odmianami fałszerstw czy podróbek, jak tylko nadarzy się okazja do pozyskania ciekawych egzemplarzy. Są to galerie "Pieczęcie", "Ekspertyzy" oraz "Ciekawostki".