Oleje

Galerie » Oleje

 • Poz. 1 "Willa w Krynicy" wł. prywatna
  Poz. 1 "Willa w Krynicy" wł. prywatna
 • Poz. 2 "Miasto z wieżą zegarową" wł. Muzeum Etnograficzne Warszawa
  Poz. 2 "Miasto z wieżą zegarową" wł. Muzeum Etnograficzne Warszawa
 • Poz.3 "Willa Małopolanka" (?)
  Poz.3 "Willa Małopolanka" (?)
 • Poz. 4 Nierozpoznana willa w Krynicy
  Poz. 4 Nierozpoznana willa w Krynicy
 • Poz. 5 "Para kuracjuszy w Krynicy"
  Poz. 5 "Para kuracjuszy w Krynicy"

Prace olejne w wykonaniu Nikifora to coś o czym każdy wielbiciel sztuki artysty wie, że istnieje, ale tak naprawdę to rzadko ktoś taką pracę widuje. Zarówno w zbiorach muzealnych, jak i zbiorach prywatnych znaleźć pracę w technice olejnej wykonaną przez tego artystę jest dosyć trudno. Niektórzy twierdzą, że Nikifor zwłaszcza w początkowym okresie twórczości malował bardzo często obrazy olejne. Niestety prawdopodobnie większość z nich nie dotrwała do naszych czasów. Można zadać pytanie, w jaki sposób ten samorodny artysta uzyskał dostęp do dość wyrafinowanych materiałów malarskich w czasach dla niego trudnych materialnie. Należy zauważyć, że materiały niezbędne do wykonania obrazu techniką olejną nawet dzisiaj nie należą do materiałów tanich. Pamiętajmy też o tym, że Nikifor, tak, jak nie stosował czystej techniki akwarelowej, tak samo nie malował poprawnie w technice olejnej. Wątpliwym jest aby stosował gruntowanie podobrazia, czy też znał zasady dobierania i mieszania farb olejnych nie mówiąc o stosowaniu medium lub werniksów. Prace olejne Nikifor wykonywał z reguły na tekturze. Sam w sobie, wybór podobrazia jest poprawny, gdyż wielu artystów wykorzystywało dla prac olejnych podobrazie tekturowe lub deskę a nie płótno, ale z pewnością robił to "po swojemu" i wykorzystywał materiał przypadkowy w postaci odpadów. Proszę spojrzeć na Poz.5, w której Nikifor wykorzystał podobrazie "kombinowane" w postaci, jak sądzę, płótna naklejonego na tekturę. Ciekawy przypadek. który z racji małej ilości materiału porównawczego nie pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie rodzajów podobrazi wykorzystywanych przez artystę do malarstwa olejnego. Z pewnością przypadkowość doboru rodzaju podobrazia pod obraz olejny może być jedną z przyczyn w wyniku, których tak mało prac olejnych Nikifora możemy podziwiać w kolekcjach muzealnych czy też prywatnych.

Wydaje się, że Nikifor najwięcej prac olejnych mógł wykonać w latach 30-ych XX wieku, kiedy stworzył większość swoich najlepszych obrazów w technice akwareli, gdyż jakość obrazów olejnych, w mojej ocenie, nie odbiega dramatycznie od jakości akwareli z tego okresu. Możliwe jest też, że artysta tworzył prace w technice olejnej w latach 50-ych i później, gdy dostęp do materiałów malarskich miał już praktycznie nieograniczony. Aby tę sytuację potwierdzić potrzebny jest bogatszy zasób w postaci zbioru obrazów olejnych, które będzie można przyporządkować do jednego z wielu charakterystycznych okresów twórczości malarskiej artysty.

Wniosek, że obrazy w technice olejnej Nikifor malował w latach 30-ych nasuwa się po starannej analizie starych zdjęć artysty, które pokazują nie tylko artystę, jako człowieka młodego czy w sile wieku, ale też w dobrej kondycji. Sądzę, że w tym okresie Nikifor cieszył się względną materialną stabilizacją, która być może pozwalała mu na wykonywanie prac z użyciem drogich farb olejnych. Oczywiście, nie jest wykluczone, że Nikifor otrzymywał od "przyjaciół artystów" środki artystyczne w postaci farb olejnych właśnie. Krynica zawsze była i jest lokalnym centrum artystycznym przez, które przewijały się liczne rzesze artystów. Faktem niezaprzeczalnym jest to, że prace olejne artysty istnieją i, że możemy je nadal podziwiać - szkoda, że tak rzadko.

W poniższej galerii znajdą się obrazy olejne Nikifora, które uda mi się odnaleźć w zbiorach prywatnych i muzealnych. Z racji niewielkich szans na pokaźną rozbudowę tego zbioru, obrazy będą pokazywane w całości oraz poprzez prezentację ich wybranych fragmentów, tak aby pokazać technikę malarstwa olejnego artysty w pełnej krasie.

 

PROSZĘ KLIKNĄĆ NA MINIATURĘ W CELU POWIĘKSZENIA!