"Nikiforiana"

Galerie » "Nikiforiana"

 „Nikiforiana” to „różności” w postaci rozmaitych przedmiotów kolekcjonerskich związanych z Mistrzem Nikiforem, które chcę pokazać czytelnikom. Obrazki i inne „znaki czasu” autorstwa Nikifora, które nie zawsze są dziełami w sensie artystycznym, ale są bezpośrednio z artystą związane oraz mają swoją własną historię. Powstały często w konkretnym celu, jako obrazek, dokument, projekt czy też pamiątka. Czasem jest to rysunek kredką lub ołówkiem, piórem lub długopisem, czasem sam autograf lub odcisk jednej z pieczęci autorskich pozostawiony w książce na pamiątkę dla kuracjusza krynickiego zdroju. Traktuję je, jako osobliwości, czy też ciekawostki. Pokazują Nikifora-człowieka i jego uparte próby zaistnienia w nieraz trudnych dla niego sytuacjach życiowych, ale i jego życzliwość wobec ludzi i otoczenia. Tych „osobliwości”, czy inaczej „Nikiforianów” z natury rzeczy nie przetrwało wiele. Bardzo rzadko są przedmiotem obrotu kolekcjonerskiego a trafiają do kolekcji raczej przez przypadek.

Każdą fotografię eksponatu zaopatrzę na indywidualnej stronie komentarzem objaśniającym z odniesieniem do miejsca numerycznego eksponatu w galerii. Komentarzem koniecznym, gdyż nie są to barwne akwarele Mistrza z Krynicy, które mówią same za siebie.