Pieczęcie

Falsyfikaty » Pieczęcie

Strona poświęcona olbrzymiej ilości fałszywych pieczęci autorskich Nikifora. Ten "pieczęciowy fenomen" artysty jest nagminnie wykorzystywany do prób uwiarygodnienia fałszywych prac artysty poprzez odcisk, w tym przypadku również fałszywej pieczęci. Pieczęci, której odcisk jest mniej lub bardziej zbliżony wyglądem do odcisku pieczęci autentycznej. Równie często występują różne odmiany pieczęci fantazyjnych, wymyślonych i sporządzonych przez podrabiaczy. Jest sprawą ewidentną, że nawet przystępując do sporządzenia fałszywej pieczęci, podrabiacz, nie posiada podstawowej wiedzy o oryginalnych pieczęciach, pozwalając na łatwe odróżnienie odcisków z pieczęci-falsyfikatów. W zbiorze, wspólnie z odciskami fałszywych pieczęci autorskich Nikifora, znajdują się odciski różnych, oryginalnych pieczęci urzędowych. Chodzi tu zwłaszcza o odciski pieczęci urzędowych, które wyszły z obiegu po transformacji ustrojowej w naszym kraju. Należy pamiętać, że poza rzadkimi sytuacjami, nie istniały formalne przyczyny, dla których odciski takich pieczęci, miały by się znajdować na pracach Nikifora. Dwa podstawowe przypadki, to pieczęci Konserwatora Zabytków  z zezwoleniem na wywóz, oraz Urzędu Celnego, w związku z odprawą celną. Z reguły występują razem, w związku z wywozem prac Nikifora, na czas określony, na wystawy zagraniczne.

Przedstawione w galeriach przykłady odcisków pieczęci w różnych układach mają jedno wspólne - wszystkie są fałszywe i nie pochodzą z pieczęci, które należały do Nikifora. Mimo, że czasem mają wspólny z oryginałami kształt lub nawet bardzo przypominają oryginał to jednak nim nie są. Różnice dostrzegalne są po wnikliwej analizie porównawczej odcisku oryginalnego i odcisku fałszywego pod kątem wielu parametrów: wielkość czy też średnica pieczęci, treść słowna pieczęci, treść obrazkowa pieczęci, układ "wewnętrzny" pieczęci, krój liter, materiał z jakiego wykonano pieczęć, stan zużycia pieczęci, kolory tuszu stemplowego użytego do wykonania odcisku i kilka innych parametrów, które pozwalają potwierdzić autentyczność bądź fałszerstwo. Przedstawiono ograniczony miejscem zbiór trzech galerii związanych z tym tematem, gdyż zbiór praktycznie nie ma końca.

 

ZAPRASZAM CZYTELNIKÓW STRONY DO DZIAŁU "REKOMENDACJE". W TEMACIE PIECZĘCI ODNAJDZIECIE PAŃSTWO TAM PEŁNĄ INFORMACJĘ, UPORZĄDKOWANĄ WEDŁUG MOJEJ NAJLEPIEJ POJĘTEJ WIEDZY NA TEMAT PIECZĘCI, ORAZ WAŻNĄ DLA KAŻDEGO MIŁOŚNIKA SZTUKI MISTRZA NIKIFORA DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ.